muonmaucuocsonggiadinh.com

Bài viết 02/2017

Những đứa con bị “bỏ chợ” (Phần 1)

Chưa có số liệu thống kê chính xác về trẻ em con của tù nhân trên địa bàn Hà Nội. Chỉ biết con số này cũng phải hàng trăm và nó vẫn chưa dừng lại. Những đứa trẻ còn cha, còn mẹ mà sớm phải chịu cảnh mồ côi. Trong hoàn cảnh dễ bị xô đẩy, với mặc cảm tự ti. Liệu chúng có sống lương thiện không hay lại rơi vào con đường phạm pháp như những người đã sinh ra chúng?
 
Cảnh ngộ đau lòng
 
Nhìn cháu H.A lăn lóc trên chiếc chiếu dưới nền nhà lấm lem, chẳng màn, chẳng quạt, mình trần nhớp nháp mồ hôi, chúng tôi không khỏi cám cảnh... Cháu chừng 3 tuổi nhưng cha đã mất khi đang ở tù vì tội trộm cắp, mẹ lại mới chịu án hơn 10 năm vì buôn bán ma túy. Ông bà nội H.A từ chối việc chăm sóc cháu mình mà chỉ nhận chu cấp hàng tháng khoảng 100.000 đồng, H.A phải sống nhờ ông bà ngoại ở phường PT - HK. Ông sức khỏe kém không kiếm được tiền. Cả gia đình, (5 người) chủ yếu trông vào gánh hoa quả rong của bà. Khó khăn quá, họ đã phải bán nhà và thuê chỗ ở với giá 300.000 đồng/tháng. Năm con người bấu víu lấy nhau, yếu đau nheo nhóc đủ cả, không nghề ổn định, sống nay khó biết mai... Chúng tôi tự hỏi: liệu H.A có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa được không khi chỗ dựa tinh thần và vật chất của cháu như thế?!
 
Đây mới là một trong vài chục trẻ em con tù nhân ở một phường giáp ngoại ô của thành phố Hà Nội. Những đứa trẻ có cha có mẹ mà phải sống kiếp mồ côi! Cũng ở tổ dân cư nơi H.A đang cư ngụ, chúng tôi đến thăm 4 cháu bé con nữ phạm nhân H.T.H. H.T.H chịu án 18 năm tù với tội danh buôn bán mà túy. Chồng thị nghiệp ngập, làm thuê theo vụ việc, tiền kiếm được không đủ hút chích. Bốn đứa con thị sàn sàn “trứng gà, trứng vịt”: L.T.A 12 tuổi, L.V.A 8 tuổi, L.P.A 7 tuổi, và L.M.C 3 tuổi đều ngoan ngoãn. Các cháu phải ở với bà nội. Bà 70 tuổi, mắt kém, sống lần hồi từ hàng quà vặt trước nhà, cả ngày không thu nổi 10.000 đồng lãi. 
 
THANH LƯƠNG - Báo GĐ&XH số 28 (77) (từ ngày 13/7 đến 20/7)/2000

Kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 (Phần 4)

Song song với chủ trương thực hiện giảm sinh, những thành tố khác của Chương trình Dân số như chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, giới và bình đẳng giới v.v... chưa theo kịp yêu cầu chung, việc điều chỉnh các giải pháp để chuyển từ mục tiêu giảm sinh của Chương trình Dân số sang mục tiêu giải quyết đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bố dân cư của chương trình “Dân số và phát triển bền vững” khi mức sinh đã tiến gần đến mức sinh thay thế đã tiến hành không kịp thời và đồng bộ, làm ảnh hưởng tới tính bền vững của chỉ tiêu giảm sinh và tính bền vững của chương trình.
Trong 10 năm tới, chính sách dân số phải phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội, phú hợp với yêu cầu công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm sự phồn vinh của đất nước. Vì vậy, cần tăng cường các hoạt động làm thay đổi tích cực các yếu tố nhân khẩu học, bao gồm toàn bộ hệ thống chính sách và dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, kể cả sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; phát triển giáo dục, thực hiện bình đẳng giới, củng cố và hoàn thiện thiết chế gia đình v.v... nhằm tiếp tục giảm mức sinh, mức chết và bệnh tật liên quan đến sinh sản; điều hòa quan hệ giữa số dân với chất lượng dân số, với phát triển nguồn nhân lực; thực hiện phân bố dân cư hợp lý, gắn với các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, chúng ta mới thực sư coi con người là động lực của phát triển kinh tế - xã hội.
 
Ngành Dàn số cần sớm hoàn chỉnh Chiến lược Dân số cho thời kỳ 2001 - 2010, cần xác định rõ mục tiêu, các giải pháp và trách nhiệm của các ngành, các đoàn thể, các cấp trong việc thực hiện Chiến lược Dân số. Theo định hướng dân số và phát triển, cần tăng cường và đổi mới công tác quản lý Nhà nước nhằm phát huy tính chủ động của cơ sở, đẩy mạnh xã hội hóa công tác dân số để công tác này thực sự trở thành công việc của mọi người, mọi ngành, đoàn thể và mỗi địa phương.
 
Những kết quả đạt được của công tác dân số đáng khích lệ, song những thách thức ở phía trước cũng rất lớn. Nhưng với chính sách vì dân và đem lại lợi ích trực tiếp cho nhân dân, với kinh nghiệm và sự tận tình, năng động và sáng tạo của những người làm công tác dân số, với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ lại thành công trong giai đoạn mới, góp phần tạo nên một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
 
Việt Thường & Thúy Nga (thực hiện) - Báo GĐ&XH số 28 (77) (từ ngày 13/7 đến 20/7)/2000

Kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 (Phần 3)

• Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm: Chính phủ khẳng định tiếp tục thực hiện các cam kết về công tác dân số (trích phát biểu)
Loài người mới chỉ ý thức được sự cần thiết phải điều chỉnh dân số trong ba thập kỷ cuối cùng của thế kỷ 20. Từ những nhận thức ban đầu, coi công tác dân số chủ yếu là kiểm soát mức sinh và khống chế sự gia tăng dân số, đến nay cộng đồng quốc tế đã thống nhất về mối quan hệ giữa dân số với phát triển bền vững, về tính nhân văn của công tác dân số. Hội nghị Cairo năm 1994 về “Dân số và phát triển” đã vạch ra chương trình hành động toàn diện trong lĩnh vực dân số và phát triển bền vững, khẳng định quyền và trách nhiệm của mỗi người về sinh sản và sức khỏe sinh sản, đề ra những nội dung hoạt động với mục đích tạo sự phát triển toàn diện của con người.
 
Chính nhờ những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực dân số, sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình, mà sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đã được cải thiện đáng kể, tuổi thọ tăng lên, tỉ lệ tử vong và bệnh tật của bà mẹ và trẻ em giảm, tỉ lệ gia tăng dân số đã được hạ thấp. Nhờ vậy mà dân số thế giới đã đạt mức 6 tỉ - chậm hơn so với dự kiến.
 
Việt Nam luôn coi công tác dân số là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là yếu tố cơ bản góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình của toàn xã hội, coi đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Chiến lược Dân số và Kế hoạch hóa gia đình đến năm 2000 là sự thể chế hóa chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình của Đảng và đã được triển khai trong bối cảnh đất nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện.
 
Trong những năm tới, Chương trình Dân số Việt Nam sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn. Với dân số khoảng 78 triệu và cơ cấu dân số trẻ, thi tiềm năng gia tăng dân số vẫn rất lớn, trong 10 năm tới dân số Việt Nam có khả năng tăng thêm khoảng 10 đến 12 triệu người. Thêm vào đó, chất lượng dân số còn thấp, đặc biệt về mặt thể lực, chưa đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Việt Thường & Thúy Nga (thực hiện) - Báo GĐ&XH số 28 (77) (từ ngày 13/7 đến 20/7)/2000

Kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 (Phần 2)

Muốn làm tốt nhiệm vụ trên, chúng ta phải tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua trong công tác DS - KHHGĐ với những phong trào thi đua khác. Thời gian tới theo tôi, cần tiếp tục tuyên truyền vận động để sự phát triển dân số phù hợp với nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội cùa đất nước, nhất là vùng nông thôn, miền biển, miền núi, đồng thời phải nêu cao vấn đề sức khỏe sinh sản và hạn chế việc phá thai, nhất là đối với nữ thanh niên cuộc vận động phải làm một cách liên tục và thường xuyên.
Đại hội Thi đua yêu nước của các đồng chí diễn ra trong không khí các ngành, các cấp, các địa phương trên toàn quốc đang thi đua sôi nổi hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của năm 2000 và thực hiện kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), tiến tới Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VI nhằm tạo đà cho đất nước ta vững bưóc, bước vào thiên niên kỷ mới.
 
Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ IX tới đây sẽ đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho toàn Đảng, toàn dân ta phải vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Tổ quốc ta giàu manh, phồn vinh; xã hội công bằng, văn minh, hạnh phúc. Công tác DS - KHHGĐ đã được Đảng và Nhà nước ta xác định là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước, là một trong những vấn đề kinh tế - xã hội hàng đầu là yếu tố cơ bản để nâng cao chât lượng cuộc sống của từng người, từng gia đình và của toàn xã hội, do đó công tác này phải được tiếp tục triển khai thực hiện tốt hơn nữa. Tôi mong từ Đại hội này, các đồng chí sẽ đề rõ được phương hướng mới với các mục tiêu cụ thể và các biện pháp cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đem lại hạnh phúc cho mọi gia đình và xã hội.
 
Việt Thường & Thúy Nga (thực hiện) - Báo GĐ&XH số 28 (77) (từ ngày 13/7 đến 20/7)/2000

Kỷ niệm ngày dân số thế giới 11/7 (Phần 1)

• Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình: Công tác DS - KHHGĐ là một bộ phận quan trọng của chiến lược phát triển đất nước (trích phát biểu)
Tổng điều tra Dân số năm 1999 cho thấy trong 10 năm, tỉ lệ phát triển dân số nước ta giảm nhanh, tốc độ gia tăng dân số tới mức đáng lo ngại trước đây đã được hãm lại một cách có hiệu quả, bước đầu góp phần thực hiện mục tiêu ổn định, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đóng góp đáng kể vào nhiệm vụ; tăng thu nhập quốc dân bình quân trên đầu người, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tạo tiền đề cho việc nỗ lực phát triển giáo dục, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài đất nước .v.v...
 
Năm 1599, liên Hợp Quốc đã trao Giải thưởng về Dân số cho Việt Nam; Chủ tịch nước cũng đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ủy ban Quốc gia DS - KHHGĐ.
 
Những thành tựu trong công tác DS - KHHGĐ là kết quả nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân ta, nhưng trước hết là kết quả của sự phấn đấu không nao núng và sáng tạo của hệ thống tổ chức cán bộ, nhân viên làm công tác DS - KHHGĐ từ Trung ương đến cơ sở.
 
Anh chị em đã có nhiều sáng tạo trong phong trào thi đua nhau thực hiện các mục tiêu chương trình DS - KHHGĐ như xây dựng thôn, xóm, xã, phướng xây dựng tổ phu nữ không có người sinh con thứ 3, Phong trào thanh niên thực hiện 3 mục tiêu về dân số của Đoàn Thanh niên; Phong trào giữ yên biên giới tham gia công tác dân số của bộ đội biên phòng: phong trào thi đua nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ KHHGĐ của ngành Y tế v.v... đây cũng là nét độc đáo của phong trào thi đua yêu nước trong công tác dân số ở nước ta.
 
Nói về vấn đề dân số, các yếu tố cấu thành của nó bao gồm: quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số, nó phải được giải quyết đồng bộ như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã chỉ ra. Lĩnh vực này vẫn còn là một trong những thách thức lớn mà chúng ta phải vượt qua trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Trong công tác DS - KHHGĐ, cùng với việc kiểm soát vững chắc tốc độ gia tăng quy mô dân số sao cho phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và việc quản lý, phân bố dân cư, phải hết sức chú trong nâng cao chất lượng dân số, để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
 
Việt Thường & Thúy Nga (thực hiện) - Báo GĐ&XH số 28 (77) (từ ngày 13/7 đến 20/7)/2000

Địa chỉ bán đông trùng hạ thảo uy tín

Đông trùng hạ thảo là loại thuộc cực kỳ đắt trên thị trường hiện nay. Chính vì điều này mà khi mua đông trùng hạ thảo, người tiêu dùng thường quan tâm đến rất nhiều vấn đề như:
 
Đông trùng hạ thảo có thật sự tốt? Ở đâu bán đông trùng hạ thảo chất lượng với giá thành tốt? Khi mua đông trùng hạ thảo cần lưu ý những gì?
 
Để giúp bạn đọc có thêm kiến thức về loại thuốc này, chúng tôi xin cung cấp một số thông tin sau.
 
Những tác dụng chính củađông trùng hạ thảo.
Đông trùng hạ thảo được xem là loại “thần dược” quý hiếm và được bán trên thị trường với giá rất cao. Bản chất của đông trùng hạ thảo là dạng ký sinh của loại nấm phiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm. 
 
Có thể nói đông trùng hạ thảo là một trong những sản phẩm có tác dụng rất lớn trong việc chăm sóc sức khỏe, giúp thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu đi khắp cơ thể, hỗ trợ điều trị các loại bệnh liên quan đến thận, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch… Đặc biệt, đông trùng hạ thảo còn có tác dụng trong việc điều trị các bệnh ung thư.
 
Nên mua đông trùng hạ thảo ở đâu cho tốt?
Hiện nay, do nhu cầu mua đông trùng hạ thảo của người dân ngày càng tăng cao nên đã tạo điều kiện cho các loại đông trùng hạ thảo kém chất lượng xuất hiện trên thị trường. Điều này khiến cho người tiêu dùng cảm thấy hoang mang và không biết nên mua đông trùng hạ thảo ở đâu cho tốt, cho chất lượng.
 
Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong nghề, chúng tôi khuyên bạn nên mua đông trùng hạ thảo ở những nơi có đầy đủ các tiêu chí sau:
 
Thứ nhất: cơ sở bán đông trùng hạ thảo phải là nơi có địa chỉ rõ ràng, có thể chứng minh được nguồn gốc của số đông trùng hạ thảo đang bán.
 
Thứ hai: cơ sở đó đã có nhiều năm hoạt động trong nghề phân phối đông  trùng hạ thảo.
 
Thứ ba: được nhiều người biết đến và nổi tiếng với thương hiệu của mình. Bạn không nên mua đông trùng hạ thảo tại những nơi không có nguồn gốc rõ ràng, không được nhiều người biết đến để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.
 
Những lưu ý khi mua đông trùng hạ thảo.
Ngoài việc chọn cho mình một địa chỉ mua hàng uy tín, chất lượng, các bạn nên lưu ý trong việc chọn mua đông trùng làm sao để phù hợp với nhu cầu bồi dưỡng sức khỏe và chữa bệnh của mình.
 
Trên đây là thông tin về đông trùng hạ thảo, hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong việc chọn mua loại thảo dược quý hiếm này. 
 

Tình yêu khó nói bằng lời

• Cháu làm quen với anh ấy qua mục kết bạn trên báo. Cháu đã yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, lúc đó cháu cảm nhận rằng anh ấy đối với cháu thật thân thiết, gần gũi và tin cậy. Nhưng giờ đây cháu rất băn khoăn bởi quen nhau và thân thiết với nhau gần một năm rồi mà anh ấy không ngỏ lời với cháu. Nếu bảo rằng anh ấy không có tình cảm với cháu thì cũng không đúng bởi nếu không có tình cảm thì tại sao anh ấy lại thường xuyên đến vào ngày thứ 7 lại còn rủ cháu đi chơi nữa.
Anh ấy có những lần nói với cháu rằng thèm được nghe giọng nói của cháu, nhớ giọng nói của cháu, nhưng không nói câu: rất nhớ cháu.
 
Những lần đi chơi, chưa bao giờ anh ấy nắm tay cháu hay là có những hành động thể hiện sự thân mật, gần gũi gì. Cháu hoang mang tự hỏi, hay là anh ấy không yêu cháu, chỉ coi cháu như là một người bạn thôi. Đã mấy lần anh ấy hẹn cháu để nói chuyện thì lại vướng bận đột xuất nhưng đến lúc được đi chơi bên nhau thì anh ấy không đả động gì đến vấn đề nói chuyện nữa. Cháu không đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh ấy ngỏ lời với cháu mà thời gian trôi đi rất nhanh. Còn anh ấy thì chỉ đến chơi nhưng không đả động gì về vấn đề đặt quan hệ tình cảm lâu dài cả. Liệu cháu có nên chủ động nói trước không?
 
Cháu rất mong lời khuyên của Người Trong Nhà.
 
Trần Bích Ngọc
 
• Nào, cháu hãy bình tâm để đừng vội vàng trong tình yêu. Theo Người Trong Nhà, anh ấy ít nhiều đã cảm mến và yêu cháu, cháu không phải nghi ngờ gì về điều đó. Anh ấy yêu cháu nhưng có thể anh ấy là người quá nhút nhát. Việc hẹn cháu để nói chuyện nhưng khi ở bên nhau rồi lại không nói được gì chứng tỏ anh ấy rất khó bộc lộ tình cảm của mình. Cháu không cần phải vội vàng nói rõ lời yêu với anh ấy bởi có thể điều đó sẽ làm anh ấy càng thụ động hơn về sau này... Cháu hãy tạo điều kiện cơ hội cho anh ấy được tự thể hiện điều đó. Có thể khi chỉ có hai người trong một không gian yên tĩnh, thơ mộng, cháu thoáng buồn và nói với anh ấy những câu cũng đầy chất buồn như: “Sao em thấy buồn quá anh à!” ... “Hình như chúng mình chỉ là bạn của nhau thôi phải không anh?” ... Và nếu anh ấy nói điều gì với cháu, cháu hãy nhìn vào mắt anh ấy bằng sự dịu dàng trìu mến, anh ấy sẽ tự tin hơn để bộc lộ tình cảm của mình. Rồi tình yêu sẽ tự đưa các cháu xích lại gần nhau. Chúc cháu may mắn.
 
Người Trong Nhà - Báo GĐ&XH số 28 (77) (từ ngày 13/7 đến 20/7)/2000

Họ Phạm: Đời đời là lương đống của xã tắc (Phần 3)

Vua Gia Long lập vương triều Nguyễn năm 1802, một nhân vật họ Phạm là Phạm Đăng Hưng (1765 - 1825) thuộc chi họ Phạm ở Thuận Hóa, sau định cư ở Gia Định, do lập nhiều công lao, được phong Thượng thư bộ lễ kiêm Tổng tài quốc sứ quân. Một điểm đáng chú ý là con gái ông, bà Phạm Thị Hằng, sau là thứ phi của vua Thiệu Trị, mẹ đẻ vua Tự Đức, bà nổi tiếng với danh phong Từ Du Hoàng Thái Hậu. Dưới triều Nguyễn, họ Pham cũng đóng góp nhiều vị đại thần, tiêu biểu như: Tham tri Binh bộ Phạm Thế Hiển (1803 - 1861), cuối đời cùng Nguyễn Tri Phương chống giữ đại đồn Chí Hòa. Ông tử thủ năm 1861. Hoàng giáp Tam đảng Pnạm Văn Nghị (1805 - 1881), khi làm Đốc học Nam Định đã tổ chức cả một đội quân Nam tiến vào Đà Nẵng đánh Pháp. Là Cố mật viện đại thần, Hiệp biên đại học sĩ Phạm Thân Duật (1825-1835), người cùng Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi, hạ chiếu Cần vương. Rồi các vị Thượng thư, Cai thần như Phạm Phú Thứ (1820 - 1880), Phạm Hữu Nghi (1797-1862), ...
 
Trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN ở thế kỷ XX, họ Phạm có thể tự hào là hiến dâng cho Tổ quốc nhiều người con xuất chúng: đó là liệt sĩ cách mạng Phạm Hồng Thái sống mãi với tiếng bom Sa Điện ngày 18/6/1924. Đó là những nhà chính trị, nhà cách mạng lão thành, những vị Thủ tướng của Nhà nước Việt Nam mới: Phạm Văn Đồng, quê Quảng Ngãi; Phạm Hùng (1912 - 1988) quê Vĩnh Long; là nhà ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, tên thật Phạm Văn Cương (1921 - 1998) quê Nam Định, ở các lĩnh vực văn hóa - khoa học họ Phạm cũng có những gương mặt nổi bật như: Giáo sư - Viện sĩ Phạm Huy Thông (1916 - 1988) quê Hưng Yên; Nhà bác học, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, tên thật Phạm Quang Lễ (1913 - 1997) quê Vĩnh Long; Giáo sư - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Anh hùng lao động (1909 - 1968), một trong những người tiên phong sự nghiệp y tế cách mạng, quê gốc Quảng Nam, v.v...
 
Có thể thấy, xuyên suốt lịch sử dòng dõi Phạm tộc, từ thủy tổ Phạm Tu, đến các chi nhánh con cháu Phạm tộc ngày nay, tuyệt đại đa số những người họ Phạm nổi tiếng đều là những bậc trung thần, lương tướng của đất nước, đem tài năng, xương máu phụng sự dân tộc. Về mặt văn hóa, khoa bảng, họ Phạm cũng có thể tự hào là 1 trong 4 tộc họ đứng đầu trăm họ nước Nam: trong suốt lịch sử khoa cử nước nhà, có 2.896 vị đỗ đại khoa, thì họ Phạm đóng góp tới 218 vị. Trong tổng số 144 vị đỗ Tam khôi, họ Phạm cũng chiếm 13 vị (có 4 vị Trạng nguyên), đứng hàng thứ tư sau các họ Nguyễn, họ Trần, họ Vũ.
 
ĐÔNG A - Báo GĐ&XH số 11 (60) (từ ngày 16/3 đến 23/3)/2000

Họ Phạm: Đời đời là lương đống của xã tắc (Phần 2)

“Hổ phụ sinh hổ tử”, con trai Phạm Ngũ Lão là Phạm Nhữ Dực (1319 - 1409) nhiều lần đánh bại quân Chiêm Thành ở phía Nam, được phong Bình Chiêm thượng tướng quân, tước Dực Nghĩa hầu. Phạm Nhữ Dực chính là thủy tổ dòng họ Phạm ở Thanh Hóa, cũng là cao thủy tổ họ Phạm xứ Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay. Một chi họ Phạm khác, định cư ở làng Kinh Chù, phủ Kinh Môn (thuộc Hải Dương) cũng sinh ra danh thần Phạm Sư Mạnh, hậu duệ đời thứ 25 của thủy tổ Phạm Tu, ông là học trò giỏi của Phu tử Chu Văn An, đỗ Thái học sinh đời Trần Minh Tông (năm 1325), đại thần 3 đời Trần Minh Tông, Hiển Tông và Dụ Tông, làm tới Nhập nội hành khiển, trị khu mật viện sự. Cuối đời Trần, họ Phạm bị một tai họa: Xa kỵ vệ Thượng tướng quân Phạm Khả Vĩnh; cháu 4 đời của Phạm Sư Mạnh, cùng người cháu là Phạm Tổ Thu, võ si - thích khách Phạm Ngưu Tất, tham gia với Trần Khát Chân, Trần Hãng... trong vụ mưu giết Hồ Quí Ly. Việc không thành, ông và nhiều họ hàng con cháu Phạm tộc bị giết.
 
Dưới thời Lê, ngay từ những ngày đầu khởi nghĩa Lam Sơn của Lê Lợi, họ Phạm đã có 2 người tham gia là Phạm Văn Xảo, Phạm Vấn. Phạm Văn Xảo được xếp vào hàng khai quốc công thần thứ 3 trong triều Lê, phong Thái bảo, rồi Thái phó, được mang họ Vua (Lê Văn Xảo). Sau ông bị gian thần vu cáo phải tự sát. Phạm Vấn được phong Đại tướng quân, Bình chương quân quốc trọng sự. Khi Lê Thái Tổ mất, ông và Tể tướng Lê Sát làm phụ chính cho Lê Thái Tông, phong Thái Phó. Nhân vật họ Phạm nổi bật dưới thời Lê Thánh Tông là Phạm Nhữ Tăng, ông là hậu duệ đời thứ 28 của thủy tổ Phạm Tu và là cháu 5 đời Phạm Ngũ Lão, người đánh bại quân Chiêm, hạ thành Đồ Bàn, bắt sống vua Chiêm là Trà Toán, ông chính là trực tổ Phạm tộc ở Quảng Nam, Quảng Ngãi ngày nay. Có thể nói dưới triều Lê, họ Phạm rất hưng phát, sản sinh nhiều nhân tài, cả văn lẫn võ: trong số 1.758 vị đỗ đại khoa thời Lê, họ Phạm cũng có tới 122 vị. Ngay trong hội thơ Tao đàn của vua Lê Thánh Tông cũng có 4 “tinh tú” họ Phạm trong “nhị thập bát tú” nổi tiếng văn tài đương thời. Dưới vương triều Mạc, họ Phạm tiếp tục phát về đường khoa cử, có tới 2 vị Trạng nguyên là Phạm Đăng Quyết, Phạm Chắt, hai Bảng nhãn là Phạm Cống Sàm, Pham Du và một vị Thám hoa Phạm Quang Tiến. Dưới thời Lê Trung Hung (1533 - 1789), dòng Phạm tộc cũng sản sinh nhiều danh nhân, tiêu biểu là Phạm Công Trứ (1601 - 1675), làm tới Thượng thư, Đông các đại học sĩ, Tể tướng, tước Yên Quận Công, ông là nhà sử học nổi tiếng, đồng tác giả bộ “Đai Việt sử kỷ tục biên” đồ sộ.
 
ĐÔNG A - Báo GĐ&XH số 11 (60) (từ ngày 16/3 đến 23/3)/2000
 

Họ Phạm: Đời đời là lương đống của xã tắc (Phần 1)

• Dòng họ có hai Thủ tướng sau Cách mạnh tháng 8 năm 1945.
 
“Hoành sóc giang sơn cáp kỷ thu
 
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu...”
 
Người Việt Nam ta, mấy ai không biết câu thơ đầy tráng khí cách đây 7 thế kỳ của Điện Tiền Thượng tướng quản Phạm Ngũ Lão - Anh hùng chống quân Nguyên - Mông.
 
Phạm Ngũ Lão chính là một guơng mặt, một thế hệ xuất sắc trong dòng họ lâu đời của nước Nam ta: họ Phạm.
 
Phạm Tu, vị danh tướng khai quốc nguyên huân của nhà tiền Lý (Vạn Xuân), vị soái tướng đứng đầu ban Võ trong triều đình của Lý Nam Đế nhân vật họ Phạm đầu tiên mà chính sử nói đến (năm 476 - 545 sau CN) được coi là thủy tổ dòng họ Phạm. Địa danh phát tích họ Phạm là làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì (Hà Nội), nơi mà lão tướng Phạm Tu được thờ làm thành hoàng làng với sắc phong là Đô hộ đại vương.
 
Thế kỷ X, họ Phạm có Đồng giáp tướng quân Phạm Chiêm, hậu duệ đời thứ 15 của Phạm Tu, có công lớn trong việc giúp Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. Thời Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, hậu duệ đời thứ 17 họ Phạm là hai danh tuớng, hai anh em ruột mà số phận họ dường như đối nghịch nhau. Đó là: Phạm Hạp, Tả tướng tham mưu, cũng Nguyễn Bặc, Đinh Điền phò Đinh, chống Lê Hoàn, thất bại bị giết, và ngươi em ruột Phạm Cự Lượng, Đại tướng Thái úy, phò Lê Hoàn, đánh Tống có công lớn.
 
Thế kỷ XI, có một điều ít ai biết đến: mẹ đẻ vua Lý Thái Tổ là một người trong Phạm tộc: bà Phạm Thị Ngà, quê quán ở làng Dương Lôi (Tiên Sơn, Bắc Ninh). Thời Lý, họ Phạm thiên phát về văn ban, tiêu biểu là vị Trạng nguyên đầu tiên của họ Phạm: Phạm Công Bình, người lãng Yên Lạc - trấn Sơn Tây. Ông đỗ Trạng nguyên khoa Mậu Thìn (1208) đời Lý Cao Tông. Một vị họ Phạm đỗ đại khoa khác là Phạm Tử Hư, đỗ Thái Học sinh, ông quê làng Nghĩa Lư (huyện Cẩm Giàng - Hải Dương).
 
Vào cuối triều Lý, xã hội rối ren, trăm họ loạn lạc, có ba gương mặt họ Phạm đã đóng góp công sức vào việc thành lập triều đại mới của nhà Trần vãn hồi đại cục, đó là: Phạm Kinh Ân, sau được phong Thái phó, rồi Thái úy (năm 1236). Phạm Ứng Thần sau được phong làm Thượng thư tri quốc tử viện đề điệu. Phạm Ứng Mộng làm tới Hành khiển (ngang hàng Tể tướng) năm 1254. Năm 1258, đại đế quốc Nguyên - Mông xua quân tràn vào Đại Việt, vua Trần Thái Tông thân đem tướng sĩ chặn giặc ở bến Lãnh Mi, Sông Phú Lương. Trước thế giặc mạnh, võ tướng Phạm Cự Chính đã tử chiến giúp Lê Phụ Trần hộ giá vua rút lui an toàn. Nhân vật họ Phạm sáng chói nhất dưới triều Trần đương nhiên là Phạm Ngũ Lão. Theo tộc phả, ông là dòng dõi trực hệ đời thứ 7 của Tả tướng quân Phạm Hạp (thời Đinh - Lê), Phạm Ngũ Lão sinh năm 1255, thuộc chi họ Phạm định cư ở làng Phù UTng, huyện Đường Hào, lộ Khoái Châu (nay là Hưng Yên).
 
ĐÔNG A - Báo GĐ&XH số 11 (60) (từ ngày 16/3 đến 23/3)/2000