muonmaucuocsonggiadinh.com

Cảm ơn tình cảm yêu thương, cảm ơn những định hướng và sự hỗ trợ tuyệt vời

Cảm ơn tình cảm yêu thương, cảm ơn những định hướng và sự hỗ trợ tuyệt vời. Cảm ơn cuộc sống tạo duyên đầy thú vị. Những con phố dài sáng nay, đi không biết mỏi, bởi ở cạnh mình có Người Hà Nội rất đặc biệt dạo cùng!
26/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/nhi.anh.7
1 bình luận:
Hong Nguyen Bich
02-12-2017, 14:38:01
"Người Hà Nội" mang trong lòng những yêu thương mênh mông

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *