muonmaucuocsonggiadinh.com

"Chỉ khi nghĩ sai ta mới cảm thấy đau khổ"

"Chỉ khi nghĩ sai ta mới cảm thấy đau khổ". Nhớ nhé thái nam luôn nhắn câu này để dạy mình. Hãy luôn nghĩ đúng để thư thái tâm can ta.
Dọn đồ gấp quần áo. Chuẩn bị về giỗ nội. Cháu có mang theo bình rượu về thắp hương cho ông đâý.
24/12/2017
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003291823690

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *