muonmaucuocsonggiadinh.com

Chia sẻ với các bạn một bài viết trên báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam của tác giả Thủy Chung số r

Chia sẻ với các bạn một bài viết trên báo điện tử Đài tiếng nói Việt Nam của tác giả Thủy Chung, số ra ngày 22/11/18 về vấn đề nợ xấu của ngân hàng trong đó có nhận định của tôi. Theo ý kiến của tôi, các con số thống kê về nợ xấu hiện nay cho thấy một bước tiến trong việc xử lý nợ xấu khi tỷ lệ nợ xấu trong toàn ngành ngân hàng giảm trong năm nay và VAMC cũng thu hồi một lượng nợ xấu và bán trở lại một lượng nợ xấu khác cho các ngân hàng TM đã bán nợ cho VAMC trước đây. Nhưng bên cạnh bức tranh màu hồng bằng con số về nợ xấu thì thực chất đống nợ xấu của cả hệ thống ngân hàng vẫn còn rất lớn. Mặc dầu Nghị quyết 42 của Quốc hội đã tạo nên một nền tảng pháp lý mới cho việc xử lý nợ xấu, nhưng trên thực tế việc thu giữ tài sản bảo đảm và việc xử lý các tài sản thế chấp còn rất chậm và khó khăn. Một trong những khó khăn là các qui định pháp luật hiện hành về đấu giá, thanh lý tài sản bảo đảm, chuyển nhượng, thu giữ tài sản thế chấp chưa tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng để các ngân hàng có thể xử lý tài sản bảo đảm một cách hiệu quả. Chừng nào hành lang pháp lý chưa được cải tiến thì việc xử lý nợ vẫn dẫm chân tại chỗ. Mời quí vị và các bạn xem bài viết trên VOV và góp ý.
13/08/2019
1 bình luận:
Hieu Tri Nguyen
13-08-2019, 05:09:34
Xin đính chính tên tác giả bài báo về nợ xấu trên báo điện tử VOV là phóng viên kỳ cựu "Chung Thủy" chứ không phải "Thủy Chung" như tôi đã viết nhầm.

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

T_COMMENT_LATEST