muonmaucuocsonggiadinh.com

Tháng 10 và cuộc “bứt phá” ngoạn mục về kinh tế của Hà Nội (Phần 2)

Trước hết là hoạt động ĐTNN vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Thành phố chỉ có 27 dư án ĐTNN được cấp giấy phép, với tổng số vốn đăng ký 45,37tnệu USD. Ngoài ra, còn có 9 dự án cũ được điều chỉnh giấy phép tăng vốn với số vốn tăng thêm là 60,3 triệu USD. Đây là những con số rất thấp so với nhu cầu về huy động vốn nước ngoài của thành phố. Đáng lưu ý nhất là đã có tới 4 dự án giải thể trước thời hạn, với tổng vốn đăng ký 537.3 triệu USD. Đây là những dự án lớn về cơ sở hạ tầng, nếu được thực hiện sẽ góp phần đẩy nhanh sự phát triển của Thành phố trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, tuy môi trường kinh doanh được cải thiện, nhưng các nhà đầu tư còn kêu ca nhiều về môi trường đầu tư. Trên thực tế, một số cơ quan quản lý của Thành phố còn gây nhiều phiền hà cho các doanh nghiệp, khiến họ phải tìm địa bàn khác để đầu tư. Mặt khác, việc triển khai đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn trong nước còn chậm. Tổng vốn thực hiện trong 9 tháng mới đặt khoảng 580 tỉ đồng, bằng 41,4% kế hoạch năm. Tốc độ thi công các công trình vẫn chậm do gặp khó khăn trong khâu đền bù và giải phóng mặt bằng. Đây là hai vấn đề nhức nhối trầm kha của Thủ đô Hà Nội. Với những chỉ số nói trên, thực sự là Thủ đô Hà Nội đã tạo được một cú bứt phá ngoạn mục về kinh tế trong 9 tháng đầu năm. Tuy nhiên, để không bị “hụt hơi” trong việc “tăng tốc” phát triển, còn không ít việc phải làm, mà trước hết là phải đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính ở các cơ quan công quyền, giải toả sức ì ở một bộ phận kinh tế, tháo gỡ những trở ngại về chính sách đối với các doanh nghiệp ...
 
Vĩnh Tiến - Báo Gia đình & Xã hội số 40 (89) - Năm thứ 2 (từ 5/10 đến 12/10/2000)
 
14/06/2017

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

T_COMMENT_LATEST